Pithagorasz asztrológiája

Pithagorasz, a híres ókori görög filozófus-matematikus a számok és a geometria bűvöletében állította fel a maga hipotézisét. Lényege az, hogy a világ földi és égi jelenségei megmagyarázhatók a számokkal, amelyek csodálatos, logikus sorrendben kapcsolódnak egymással. A pithagoraszi tételen kívül nevéhez fűződik a számmisztika. Piskóty Zsuzsa és Sebestyén Zsuzsa Csillagjóslás szerelmeseknek című könyve a forrás.

Tanításai, okfejtései nagy hatással voltak nemcsak korára, hanem későbbi követőire, így természetesen az asztrológusokra is, hiszen abban a korban a csillagászat és az asztrológia még nem különült el egymástól.  Pithagorasz azt állította, hogy a tűz a gúla geometriai alakjának felel meg, a föld a kockának, a levegő az oktaédernek, és a víz a tetraédernek. Ez volt az ókori asztrológusok egyik kiindulási alapja. A másik az az ősi tanítás, amely már a babiloni teremtés-eposzban is olvasható. Minden állatövi jegyhez három csillagot rendelt Marduk, a főisten. Ezek a csillagok uralkodnak egy-egy dekádon, vagyis minden jegy egyharmadán. Ezt a tanítást átvették az egyiptomi, a görög és a római csillagjósok is és miután minden bolygónak tulajdonítanak tüzes, vizes, földi és levegős elemet, a geometriai formák és az elemek ötvözetéből alakították ki azt a táblázatot, amelyet  itt láthatsz:

 

 

Keresd ki saját születési dátumodat, az ezt uraló két geometriai formát, és ennek alapján elolvashatod, hogy mi jellemzi érzelemvilágodat, milyen szerelmi sikerekre és milyen életútra számíthatsz.

Gúla-Gúla

Érzelemvilág
Állandóan lobogó, hatalmas tűzhöz hasonlít. Egy folyton égő fáklyához. amely messzire világít. Sok szép, meleg érzés, de sok nagy indulat is fűti. Intenzív, változékony érzelmi életet él, de ez rengeteg energiájába kerül. Ez a fajta ember az, akit gyakran — és legtöbbször hiába — figyelmeztetnek: vigyázz, két végéről ne égesd a gyertyát! Tüze és lobogása természetesen vonzza a többieket, még azokat is, akik sokszor csak lopni akarnak egy kis meleget az övéből. De vigyázat, ez a tűz nemcsak melegíteni tud, hanem égetni is. Különösen akkor, ha úgy érzi, kijátsszák, kihasználják. A lángoló szenvedélyből könnyen támad lángoló gyűlölet, ami pusztítani képes.

Szerelem
Mi sem természetesebb, hogy könnyedén lángra lobban és ilyenkor semmi más nem fontos. Mindent akar, azonnal és teljes odaadással! Totális szerelmet ad, de ugyanezt követeli meg önmagának is. Szerelmét folyamatosan táplálni kell, ha partnere hosszú távra gondolkodik vele kapcsolatban. Újra és újra szereti bizonyítani kedvesének, hogy ő a kiválasztott. Ha azonban látja, hogy partnere szenvedélye elmúlt, a hamuból is képes újra lángot lobbantani.

Sors
Hegycsúcs és szakadék. Vagy másképpen: sok lelkesedés és ragyogás, de sok próba is. Életútját végletek jellemzik. A legnagyobb krízisekből is kigyógyul. Legtöbbször úgy, hogy figyelembe veszi a praktikus népi tanácsot: kutyaharapást szőrével. Egy újabb szerelemmel felejti el a csalódást. Nagy életerő és lendület jellemzi és elsősorban ennek köszönhető, hogy a legmélyebb szakadékból is főnixként szárnyal ismét felfelé.

Gúla-Kocka

Érzelemvilág
Leginkább egy éjszakai őrzőtűzhöz hasonlít, amely megvilágítja a sötétséget, megnyugtat. Vezet, és ha kell, melegít. Ám, hogy mások ilyennek lássák, ahhoz nagy lelki erőfeszí¬tésre van szüksége. A külső nyugalom, derű állandó belső párharcot jelent a tűz és a föld elem között. Ő az, akit az esze a földön tart, vágyai viszont az egeket ostromolják. Szerencséjére tud tanulni azokból keserű leckékből is, amelyet az élet produkál, sőt egyre erősebb lesz tőle, és előbb vagy utóbb eléri a belső egyensúlyt.

Szerelem
Mély érzésű, bár látszólag hidegnek, fegyelmezettnek tűnik. Szenvedélye olyan, mint a hamu alatt izzó parázs. Ha ezt lángra tudjuk lobbantani, tüzes szerető lesz. Hűséges és türelmes. Képes rá, hogy fékezze a féltékenysé¬get. Ha kimerült, fáradt a kapcsolat, végtelen tü¬relemmel kivárja az újabb fellendülést. Megsérteni, megalázni nem szabad, mert soha el nem felejti.

Sors
Őrizd meg magadban az izzást, mert ez az életerőd. A nagy szenvedélyek idején is fékezned kell önmagad, nehogy idő előtt kiégj. Ösztöneid jók, gondolkodásod logikus, ha ezekre hallgatsz, a legnagyobb szédületből is gyorsan észhez térhetsz. Ez a győzelmi kártyád.

Gúla-Oktatéder

Érzelemvilág
Leginkább egy szélviharhoz hasonlít, amely összekuszálja a hajat és az érzelmi szálakat egyaránt. Mindent magával sodor, ami útjába kerül. Felkavar és zavart okoz, és ez jellemzi érzelmeit is. Minden percben más, roppant nehéz vele lépést tartani. Vonzza minden, ami meglepetés, kaland és újszerű, senki elől nem tér ki, aki az útjába akad. Valljuk be: hosszú ti egy kicsit fárasztó lehet mások számára. A szélvihar sohasem tartós, így az ő érzelmei sem azok. Éppen ezek kiszámíthatatlanságát élvezi önmagában, de másokban is. Ha partnere elég színes egyéniség, hosszú távon is megőrizheti érdeklődését.

Szerelem 
Könnyen köt kapcsolatot. Van hozzá bája és erotikája is, hogy a szikrából rövid idő alatt lángtengert csináljon. De kevés benne felelősség, és ha vége van a kalandnak — mert számára a legtöbb kapcsolat érdekes közjáték csupán — megpörkölve, kiégetve hagyja ott a másikat. Nem rosszindulatból teszi, nem a pusztítás a célja, csak önnön belső szükségszerűségének engedelmeskedik. Ha rájövünk a titokra, miként lehel megzabolázni, féken tartani, ő maga örül a legjobban! Végre van egy pont, ahová mindig, újra és újra visszatérhet kimerítő felfedező útjairól.

Sors
Egész életében egyetlen csillapíthatatlan vágy vezérli: csábítani! Csalódott, ha ez nem igazán tartós, sikeres. Évekbe kerül, amíg rájön, sikereinek az a záloga, ha meg tanul parancsolni önmagának. Ha néha képes nemet is mondani, bármennyire vonzóbb lenne fejest ugrani egy új lehetőségbe. És mindez csak a szerelmére, a munkájára vonatkozik.

Kocka-Tetraéder

Érzelemvilág
Hasonlatos egy hullámhoz, amely mélyen a tengerből indul útjára a part felé, hogy megtermékenyítse, megváltoztassa. Lassan fejlődik, de sok benne az erő, a másokat is felemelni tudó képesség. Alapeszméje hajthatatlan, erkölcsi, érzelmi meggyőződéseihez konokul ragaszkodik. Lehetetlen átformálni, vagy gátakat építeni törekvéseinek, mert átszakítja ezeket. Jó gondolkodó, szívesen analizál, és ezzel is önmagát erősíti. Hozzá alkalmazkodni kell, és aki erre képes, annak aranyélete lesz mellette, mert segíti, támogatja, felemeli, akár a széllovasokat a hullám.

Szerelem
A szerelem számára az alkotás egyik lehetősége. Teremteni akar, gazdagítani, formálni. És mert meglehetősen kreatív, ez sikerül is neki. Ám sokszor az a veszély fenyegeti, hogy megteremti ugyan a vágyott szobrot, ideált, de nem tud belé lelket lehelni. Meg kell tanulnia, hogy az ő akaratának is vannak korlátai.

Sors
Lassan fejlődik, lassan halad előre, és nem lehet siettetni. Bízik önmagában, tudja, hogy előbb-utóbb képes lesz kiteljesedni, úrrá lenni minden nehéz helyzeten és elérni célját.

Kocka-Gúla

Érzelemvilág
Leginkább egy olyan kemencéhez, kandallóhoz hasonlít, amely tele van hatalmas farönkökkel. Ha értő kezek nyúlnak hozzá. Lángra lobban, és sokáig ég. Odaadó meleget, nyugalmat, biztonságot áraszt. Érzelmeiben gyorsan dönt, szinte azonnal tudja, ki szimpatikus számára nem. Ö az a ritka eset, akivel a hirtelen született szerelem vagy barátság nagyon hosszú ideig kitart. Akárcsak a tűz a kandallóban, ha már csak parázs ég, akkor is őrzi a meleget.

Szerelem
Megtartja a szerelmét. Nemcsak azért. mert értékeli, becsüli a közös múltat, hanem képes belőle később szeretetet, barátságot kialakítani. Hibája, hogy nyakas és konok. A partnere azonban a legnagyobb krízisben is úgy érezheti, hogy élvezi védelmét és hűségét. Ideális házastárs.

Sors
Lesznek viharok az életedben, de soha nem hagyja magát megtörni. Lendület és kitartás jellemzi, és mindahhoz, amit a lelke mélyén őriz – mint mély meggyőződést, hitet -, a végsőkéi ragaszkodik. Jól teszi, mert ez az éltető ereje.

Kocka-Kocka

Érzelemvilága
Hasonlatos egy napsugárban fürdő hegyi réthez, amelyen dús fű és színpompás vadvirágok nyílnak. Felette kékes bárányfelhők. Az egész szépséget és nyugalmat áraszt. Első pillanatra. Mert ő az az ember, aki tudja, hogy a dús fű a teheneknek kell, hogy sok tejet adjanak. Hogy aki a bárányfelhőt nézi és ábrándozik, előbb-utóbb éhen hal … Egyszóval realista, praktikus és határozott, és ebből az alapállásból szemléli a világot és az embereket is. Ám, mindez nem jelenti azt, hogy nincs benne érzés. Van, de döntéseiben nem ezek irányítják sorban, hanem az az ésszerűség, hogy olyan partnert keressen, akivel hosszan tartó véd- és dacszövetséget köthet.

Szerelem
Ö az, aki nem vágyik nagy kalandokra, sőt, ha szembetalálkozik vele, inkább kikerüli. Nem kerget ábrándokat, és nem akarja megélni az egyetlen, mindent elsöprő nagy szerelmet. Elsősorban szerető társat keres, akivel szép, békés, otthont teremthet, és aki jó apja, vagy anyja lesz lehetőleg féltucatnyi gyerekének. Sok gyereket akar, mert ők azok, akiknek át lehet adni mindazt, amit teremtett, anyagiakban és szellemiekben egyaránt.

Sors
Megkap mindent különösebb nehézség nélkül, elsősorban azért, mert soha nincsenek irreális vágyai. Egészen természetesnek tartja, hogy mindenért meg kell dolgoznia, küzdenie. A pénz, az anyagi biztonság igen fontos számára és általában ügyesen osztja, forgatja azt a kicsit, vagy nagyot, ami éppen van. Számára a tavasz a legkedvesebb évszak egész élete során, mert az ilyenkor kezdett vállalkozásai legtöbbször sikerrel, haszonnal végződnek.

Oktaéder-Oktaéder

Érzelemvilág
Változékony, könnyű, éppen olyan, mint egy nyári szellő, ami felüdülést, felfrissítést hoz a nagy hőségben. Minden percben más. Állandóan új és új dolgok után fut, minden izgatja a fantáziáját, amit még nem ismer. De mindig csak az az egy dolog érdekli, ami abban a pillanatban éppen van. Lebilincselő és vonzó. Imád váratlanul betoppanni egy társaságba, vagy egy másik ember életébe. Számára soha nem partner a fontos igazán, hanem önmaga. Nem kell félteni, ő az, akinek mindig lesznek kapcsolatai. S mert ebben jogosan bízik, könnyű szívvel válik meg a régitől, egy új reményében.

Szerelem
Elkábítja az újdonság varázsa, az új hódítás lehetősége. Mindig úgy gondolja, ez egy röpke, izgalmas kaland lesz, és nem kalkulálja be a partner adottságait, vágyait és céljait. Így aztán sokszor előfordulhat, hogy a víkend-flörtnek induló kapcsolatból nagyobb szenvedély lesz. De csak akkor, ha a másik ügyesen megérzi gyenge pontjait és kihasználja, hogy kevés az ellenálló ereje.

Sors
Akárcsak a szerelmi élete, a sorsa is változó. Hol jó, hol rossz és sok benne a meglepetés. Boldog csak akkor lesz, ha képes szembenézi – bár nehéz és természetének ellentmondó – annak a számtani műveletnek az igazságával, hogy; nulla meg nulla végeredménye is nulla. Bármennyire is összeadás!

Oktatéder-Tetraéder

Érzelemvilág
Leginkább egy karcsú vitorlához hasonlít, amely remek hátszéllel könnyedén siklik a vízen. Néha úgy látszik, repül, sőt, majdnem felborul, de ragyogóan manőverez. Ezek a tulajdonságok jellemzik érzelmeit is. Látszólag könnyen irányítható, mégis a maga belső, rendíthetetlen alaptulajdonságai irányítják. De ezeket jól tudja titkolni, és kedvességét és kapcsolatteremtési készségét ügyesen a céljai szolgálatába állítani.

Szerelem
Egyedül a szenvedély képes kinyitni. Érdekli minden kapcsolat, ami titokzatosságot kínál, kuriozitást, vagy valamilyen misztikumot. Lelke legmélyén nem bízik mások hűségében. Ezért elébe menve a dolgoknak, hajlamos megszegni a hűség-fogadalmat, amelyet különben sem tesz egykönnyen.

Sors
Életét félben maradt lehetőségek, újrakezdések, nagy lelkesedéssel elkezdett, de azután másik célért abbahagyott tervek jellemzik. A kívülállónak néha úgy tűnik, kapkod, pedig csak arról van szó, hogy nem tudja kihagyni a kínálkozó alkalmakat. Így aztán bármennyire is ügyesen lavíroz az életben, előbb-utóbb nosztalgiája lesz az elveszett szerelem, az elveszett lehetőség a karrier után. Ám még ez sem képes arra, hogy észhez térítse.

Oktaéder-Gúla

Érzelemvilág
Olyan, mint a nyári forró, déli nap, amikor még a levegő is éget. Energiája kimeríthetetlen és szívesen ad belőle minden megkötés nélkül másoknak is. Nem fél a tékozlástól, tudja, hogy az ő igazi nagy adománya: kemény és kitartó akarata. Lelkesedése és a természetéből adódó könnyedség sok sikerhez segíti. A megújuláshoz nincs szüksége másokra. Önmagában is megtalálja azt a felhajtóerőt, amely átsegíti az akadályokon.

Szerelem
Nagyon figyelnie kell rá, kit választ partnerének. Hajlamos ugyanis arra, hogy a szerelem első mámoros perceiben csak a lelkére hallgasson. És később, amikor az esze mást tanácsolna, kemény harcba kerül legyűrnie saját szenvedélyét. Szinte mindenkit meg tud hódítani. Akár ő lehetne a nyilazó Ámor, de éppen jelleme kettősségéből adódóan vigyáznia kell, mert ez a nyíl időnként bumeránggá is válhat. Így hát, mielőtt el kezd nyilazgatni, jó, ha meg tanul pontosan célozni.

Sors
Gyorsaság, impulzivitás, ötletgazdagság és kreativitás jellemzi szerelemben, munkában egyaránt. Életútját legtöbbször sok siker és vastagra tömött pénztárca jellemzi. Mindezt elérni számára nagyon könnyű, szinte hobbiként, élvezetből aratja munkasikereit, és ezért számos irigye van. Élete második fele általában sokkal szerencsésebb és boldogabb. Nyugodtabb és kegyegyensúlyozottabb lesz a 30. éve után. De tévedés ne essék, nem azért, mert elfáradt, hanem mert a tapasztalat bölccsé tette.

Tetraéder-Kocka

Érzelemvilág
Ez a jegy olyan, mint egy nagy, mélyzöld hegyi tó. Nyugodt, titokzatos és kiismerhetetlen. Van tehetsége az igazi, mély érzésekhez. Mindig valami érdekes titok lengi körül, ami felderítésre vár és vonzza az embereket. És sokan akarnak felderítők lenni! Bár ez az ő esetében nem épen könnyű feladat. Lehetetlen könnyen és gyorsan kiismerni, a látszólagos felszín alatt megtalálni, hogy milyen erők működnek a lelke mélyén. Ez már azért is nehéz, mert egyik alapvető tulajdonsága a zárkózottság és sok idő kell, amíg megbízik valakiben annyira, hogy egészen kitárulkozzon.

Szerelem
A szerelem számára táplálék, amelyre nagyon nagy szüksége van. De nem harcol érte, és nem adja magát önként. Rá fel kell figyelni, meg kell hódítani, és sokszorosan bebizonyítani, hogy ez valóban az igazi, nagy szerelem. Természetét kiismerni szinte lehetetlen. Neki ugyanakkor megvan az a képessége, hogy tükröt tartson a másiknak, melyben az megláthatja hibáit és erényeit. Éppen e tulajdonsága miatt azok, akik vele élnek, utólag mindig úgy érzik, ez nem csak szép, de építő kapcsolat volt.

Sors
Szerencse, siker jellemzi sorsát. Ezt elsősorban szívósságának és mély elszántságának köszönheti, amivel az életben halad. Mindenkor sikerül megőriznie a függetlenségét, úgy, hogy ugyanakkor szép és tartalmas barátságok, szerelmek kötik másokhoz.

Tetraéder-Oktaéder

Érzelemvilág
Olyan, mint a tavaszi eső, aminek mindenki örül. Földszagot, frissességet áraszt, az újjászületés örömét adja. Szereti a kalandokat, és általában sikeres is ezekben. Tehetsége van ahhoz, hogy kellemes alaphangulatot adjon a futó flörtöknek is. Bár pontosan tudja, mit akar kapni az élettől, mégis sok szárnypróbálgatás kell, amíg ez sikerül. Hosszú ideig tart, amíg kiismeri saját jelleme kettősségét. De van elég bátorsága is önkritikája ahhoz, hogy mindezt megtegye.

Szerelem
Általában hűséges. Tartós kapcsolatra törekszik, olyanra, mely lehetőséget kínál arra, rogy fantáziájával színessé, változatossá, élettelivé tegye. Hosszú távon sem unalmas vele együtt élni. Könnyed, szellemes, alkalmazkodó és ugyanakkor nagyon sok figyelmesség, szép és érzés jellemzi. Szereti a családját, kellemes hangulatú légkört teremt otthonában. Vigyázat, semmiképpen sem szabad elnyomni. Ha úgy érzi, hogy a fantáziáját kalickába zárják, rosszkedvű, morcos és zárkózott lesz. Élete során nemegyszer válsághelyzetbe kerül. A szenvedélye nem elégszik meg egyetlen mindhalálig szóló kapcsolattal, elég becsületes ahhoz, hogy ha megjelenik a másik, gyötrődjön a döntés miatt.

Sors
Az élet tálcán kínálja számára a jó lehetőségeket. Sőt, megvan az úgynevezett hatodik érzéke is, hogy üstökön ragadja a kínálkozó alkalmakat. Sok sikert érhet el, ha van mellette valaki, aki erősíti. Ellenkező esetben vakvágányra futhatnak legjobban indított ötletei is. Fiatal korát sok lelkesedés, sok kaland és sok csalódás jellemzi.

Tetraéder-Tetraéder

Érzelemvilág
Olyan, mint egy nagy, hatalmas folyam, amely lassan és feltartóztathatatlanul hömpölyög az óceán felé. Úgy tűnik, az útjába kerülő akadályoktól megretten és kitér, de ez csak a látszat. Sokkal inkább ügyes manőver ez, semmint megfutamodás. Türelmes és nyugodt, képes kijavítani önnön tévedéseit és konokul haladni célja felé. Nem érdekli mások véleménye, a társadalmi elvárásoknak nem kíván megfelelni, önmagát akarja megvalósítani.

Szerelem
Mély érzésű, de nagyon érzékeny! Ennek ellenére könnyű vele élni, mert végtelenül alkalmazkodó és nagyvonalú, minden másoknak oly fontos ügyekben, mint a rang, a pénz, a társadalmi elismerés. A vitát azonban gyűlöli és az olyan helyzeteket is, amikor arra kényszerítik, hogy egy perc mondjon igent, vagy nemet. Ha úgy érzi, hogy mégis erre kényszerítik, inkább szó nélkül odébb áll. Jó és kedves társ, és hűséges is mindaddig, míg úgy érzi, szeretik. Ám ha nem kap elég szeretetet – bármekkora fájdalmába is kerül – véget vet a kapcsolatnak. Sohasem látványos, drámai szakítással., inkább fokozatos el-eltűnögetésekkel, homályos ígéretetekkel és be nem tartott érkezésekkel.

Sors
Az élet számára egy nagy feladat, amelyet kell hajtani. Sajnos, olykor áldozatok árán is. A nehézségek részére mély lelki krízist okoznak, de lassan, idővel, legyőzi önmagát és csalódását. És ha ez megtörtént, tiszta, bizakodó szívvel megy tovább. Ö az, aki soha nem néz visszafelé és állandóan táplálja önmagában a reményt, hogy előbb-utóbb minden beteljesedik, amit megálmodott. Élete első felében számos akadállyal kell megküzdenie, de jó megérzései és bátorsága előbb-utóbb átsegíti minden nehézségen.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.