Kryon: Kicsoda Isten?

Első: Isten az Univerzum, teremtő, kozmikus intelligenciája. Isten minden dolgok lényegi szeretete. Tudod kezelni a ragyogását? Képes vagy hallani a zenéjét, vagy látni a színeit? Képes vagy látni arany fényét? Amikor a fátyol másik oldalán vagytok, minden frekvencia a rendelkezésetekre áll. Egy végtelen tárháza ez a frekvenciáknak, ahol a hang a fénybe fordul, és együtt létezik tovább, nincs szétválasztva a ti Emberi érzékelésetek által. Soha nem láttál vagy hallottál bármi ehhez hasonlót a Földön. Amikor a fény és a hang együtt olyan magas frekvencián rezeg, hogy így együtt létrehozzák az összhangot.

 

Isten végtelen. Isten végtelen sok darabból áll, mégis különleges az azonosságában. Ha Isten egy darabja is hiányozna, akkor Isten nem létezne és nagyon sok darabja van. Túlságosan grandiózus lenne, ha azt mondanám, ha te megszűnnél létezni, Isten is megszűnne? Isten az Univerzum intelligens, teremtő forrása, te is itt voltál, amikor a föld a helyére került (meg lett teremtve), mert te Isten egy darabja vagy, ahogy én is. Éppen olyanok vagytok, mint Kryon, mert én a nővéretek vagyok és a fivéretek. Ez volt az első pont, hogy az Univerzum teremtő erejének egy darabja vagy és része a minden létezőnek. Nektek ez nem érzékelhető, de ez azért van, mert ez el van rejtve az Embertől.

 

Második: Isten egy társas kapcsolat és nem egy elkülönült entitás. Imádkozhattok Istenhez vagy lehetnek festményeitek róla. Mint bármely Ember, te is azt gondolhatod, hogy Isten elkülönült, pedig nem így van. Isten a te társad. Te csak egy rövid ideig vagy itt és egy kirakós rejtvényen dolgozol, amibe beleegyeztél. A kirakós lényege a következő: Vajon rájössz-e amíg itt vagy, hogy ki vagy? Mert ha rájössz, az megváltoztatja a bolygó valóságát. Ami a földdel történik, az része egy olyan megoldásnak, amelyre az Univerzumnak szüksége van. Ez egy olyan megoldás, ami csak annak az Embernek a szabad akaratával jöhet létre, aki nem tud isteni eredetéről. Ezek vagytok ti. Társai vagytok a világmindenségnek, a dualitásban, a sötétségben.

 

A harmadik: Isten egyetemes entitások óriási gyülekezete, akiknek az energiája éppen olyan, mint te. DNS-edben ott a mesterlét. Ugyanazokkal az eszközökkel rendelkezel, mint amelyekkel a bolygó legnagyobb mesterei rendelkeztek. Ők is mind emberek voltak! Néhányan persze azt mondják: „Nem, ők emberfelettiek voltak. Egyikük méghozzá Isten fia volt.” Valóban és nem azt mondták-e, hogy te is az vagy? Nem próbálták-e elmondani nektek, hogy milyen hatalommal bírtok? Mindannyian csak Emberek voltak, akik spirituális szerszámkészletük minden eszközét aktiválták, ugyanazokat az eszközöket, amelyekkel most ti is rendelkeztek. Ezek voltak ők. De mi újság veletek? Mondhatjátok: „Én erre nem vagyok képes, sosem leszek mester, ez nekem magas.” Most ez a te szabad döntésed. Az Ember saját maga dönti el, hogy kicsoda és hogy milyen nagyszerű kíván lenni. Ez a rejtvény ott van előtted és megvan rá a lehetőséged, hogy felfedezd a részed a világegyetemben, de arra is, hogy ne.

 

Ahogyan Isten működik

 

 

A negyedik: Mindazon csodákat ezen a bolygón, amelyekről tudtok, amelyek az emberiséget érintik, Emberi Lények hozták létre. Mindegyiket! De ti erre azt mondhatjátok: „Igen, de amikor a kultúránkban lejegyzett csodákról olvasunk, azok nem Emberi Lények voltak. Az a Messiás volt.” A legnagyszerűbb mesterek, akiket csak el tudtok képzelni, akik a legnagyobb csodadolgokat hozták létre a földön, mind Emberek voltak. Emberek, akik az Emberekért dolgoztak, megváltoztatva ezzel a bolygó rezgésszámát. Isten soha nem küldött le egy angyalt, hogy befolyásoljon egy csodát. Nem számít, mit mond a mitológiátok, az Emberek hajtottak végre minden isteni dolgot. Vajon eszedbe jutott valaha is, hogy te vagy a csoda valaki más számára? Valójában nem tudsz valaki más helyett dönteni. Nem tudsz senkit rávenni, hogy elhiggyen bármit. Tulajdonképpen meggyógyítani sem tudod a saját erőddel. Csak annyit tehetsz, hogy lehetővé teszed neki, hogy lássa a saját gyógyulását. De mi van akkor, ha te olyan mennyiségű fényt hordozol, hogy végül is meglátja benned Istent? Akkor talán át tud látni azon az ajtón, amelyet te nyitottál ki, amikor elkezdted spirituális utazásodat. Úgy érezheti, hogy a te fényedet használta, hogy elindítsa az ő saját folyamatát. És mi lesz, ha az ő életében bekövetkezik a csoda? A háttérben maradsz és dicséred Istent. Azt mondod: „Ez csodálatos, köszönöm Istenem.” Közben neked fogalmad sincs arról, hogy te voltál az, akinek ez az egész köszönhető, aki kinyitotta neki az ajtót. Nincs nagyobb szeretet, mint az, hogy kinyisd a gyógyulás ajtaját egy embertársadnak, aztán hátrébb húzódni és gyönyörködni a ragyogásukban. Így működik Isten, rajtatok keresztül. Isten a földön élő Emberi Lények isteni valója által működik. Nincs más mód. Ti Isten darabkái vagytok, akik a bolygó rezgésszintjét növelitek az által, hogy dolgoztok a kirakós játékon. Isten nem jön le, hogy lökdösse az Emberi Lényt. Az Emberek nyitják meg a kapukat saját magukban, szabad döntésük alapján és teszik lehetővé Isten fényének, hogy keresztüláramoljon rajtuk. Így működik Isten a bolygón élő Emberi Lények által, akik Fénymunkásoknak hívják magukat.

 

Az ötödik: Nincs ítélet Isten részéről a tetteitek miatt, amíg a Földön vagytok. Nincs ítélet, mert az Emberi Lény teljes mértékben felelős azért, amit tesz. Azért kerültetek ide, hogy ti döntsétek el, hogy melyik oldalra álltok, a fény vagy a sötétség oldalára, és ha úgy határozol, hogy a sötétséget választod, az a te döntésed. Te képviselheted a legragyogóbb fényt és a legsötétebb sötétséget a bolygón. Ezért jöttetek ide és ez része a szabad döntés rendszerének. Isten nem fog elítélni a szabad döntésed miatt. Ez része a próbának, a kirakós játéknak. Ez hozza létre a válaszokat, amelyekre a kozmosznak szüksége van. Vannak olyanok, akiknek nehéz a szívük és így beszélnek magukhoz: „Isten soha nem fogja nekem megbocsájtani, amit tettem.” Az Univerzum tudja, hogy mit tettél, de csak a szeretet létezik, ami számodra kiárad. Felejtsd el ezeket a gondolatokat, amelyeket te saját magad találtál ki. Aki vét az emberi törvények ellen, felette majd az Emberek ítélkeznek. Az Emberek hozták létre a büntetésnek és a jutalmazásnak ezt a rendszerét. Ez nem isteni rendszer. A Menny és a Pokol annak a 4D-s megnyilvánulása, amit az Ember gondol, nem annak, amit Isten teremtett. Ezek olyan kifejezések a mitológiából, amelyek arról árulkodnak, mit gondol az ember, milyen kell, hogy Isten legyen. Amikor egy gyilkosságot látsz egy előadásban és lemegy a függöny, vajon azt gondolod, hogy jön a rendőrség, hogy elfogja a színészt, aki elkövette a gyilkosságot? Nem! Ellenkezőleg, mindannyian elmennek egy közös fogadásra és várják, hogy játszhassanak a következő darabban. Így van ez a „Föld színdarabjával is”.

 

 

A hatodik: Az Istennel való kommunikáció közvetlen – Ember és Isten között. Nincs rá szükség, hogy összeüljön egy csoport ahhoz, hogy kommunikálhass. Nincs rá szükség, hogy leírd és átadd valakinek, aki majd elolvassa és elmondja Istennek. Istenhez nincs sorban állás. Isten számára nincs alkalmas vagy alkalmatlan idő a kommunikációra, mindig „most” van. Lesz, aki majd azt mondja: „Elmentem erre a találkozóra, ahol egy ember tolmácsolt egy Kryon nevű entitást. El kell gondolkodnom azokról a dolgokról, amiket mondott, mert néhány dolog nagyon érdekes volt, de úgy gondolom, hogy van még erre idő.” Az igazság pedig az, hogy talán soha nem fogod megtenni. Amennyiben a döntésed az, hogy benyiss azon az ajtón, a kommunikáció ajtaján és azt mondod: „Édes Istenem, mutasd meg, hogy ez valóságos” ez elindít egy folyamatot. Olyan lassú vagy olyan gyors lesz ez a folyamat, ahogy az neked megfelel, fokozatosan leplezve le az igazságot. Áldott az Ember, aki kér, mert ha őszintén meg akarja találni, hogy mi van, akkor már a folyamat belülről elkezdődik. Azok a gyönyörű entitások, akik vezetnek, kezdik majd nyomni azt az ajtót. Akkor pedig kezded majd érezni és tudni fogod, hogy amit mondtam tényleg valós.

 

 

 

 

Félreértések Istennel kapcsolatban

 

Istennel kapcsolatban komoly félreértések vannak. Ezek pedig mind az embereknek és kulturális tapasztalataiknak köszönhetően alakultak ki. Néhány közülük tisztességes körülmények közt, míg néhány pedig nem. Némelyik egyszerűen a multidimenziós Isten 4D-s félreértelmezése, némelyek viszont a hatalom által, rosszindulatúan létrehozott magyarázatok, hogy félelmet keltsenek és még több hatalmat szerezzenek maguknak.

 

 

 

 

 

 

 


A hetedik: Nincs senki a Földön, akinek szenvednie kell Istenért. Ez nem Isten módszere. Nem gondoljátok, hogy épp elég szenvedés van anélkül is, hogy Isten szabályokat hozna létre még erre is? Most azokhoz szólok, akik sokáig sötétségben éltek, akik talán boldogtalanok és lehangoltak. Talán az egészségeddel nincs minden rendben vagy talán megoldhatatlan kapcsolatod van. Meg kell értenetek, hogy a szenvedés olyan valami, amit nagyon jól csináltok magatok is! Isten nem ezt akarja nektek. Isten soha nem fogja azt kérni egy embertől, hogy szenvedjen. Nem kell szenvedned, hogy része legyél ennek a családnak. Vesd el azt az elképzelést, hogy találkoznod kell egy kis bajjal, vagy el kell viselned némi szenvedést annak érdekében, hogy spirituálisan fejlődj. Nem! Kívánnád te ezt a családodnak? Vajon kívánnád? Mondanád-e a nővérednek, hogy „Szeretném, ha átjönnél hozzánk, de szeretném, ha út közben szenvednél egy kicsit, sétálj végig egy szöges dróton, mássz fel a tizedikre… stb.”? Nem, nem mondanád, mert szereted. Inkább imádkoznál érte, hogy út közben baja ne essék. Talán még el is mennél érte, hogy biztonságban legyen. Egy család nem teszi ezt egy családtaggal. Nincs szenvedés, kivéve, amit az Emberi Lény teremt a többiekkel való kapcsolataiban, vagy amit a környezete tesz vele. „Várj csak egy kicsit Kryon! És mi a helyzet azokkal, akik rokkantan vagy betegen születnek? Azt nem az Ember hozza létre?” De igen. Ez mind része a kirakós játéknak, amelyet ti írtatok magatoknak. Ezek a dolgok mind az előzetes jóváhagyásotokkal történnek. Áldott az Emberi Lény, aki azért érkezik erre a bolygóra, hogy keresztülmenjen ezeken a nehézségeken, általában azért, hogy megkönnyítse a többiek életét, vagy, hogy együttérzést teremtsen, ami olaj a rezgésváltás motorjában.

 

A nyolcadik: Isten semmiféle imádatot nem igényel, vagy követel meg. Arra kérlek, hogy játsszunk el egy szerepet. Mondjuk, meghaltál és átjutsz a fátyol másik oldalára. Képzeljük el, hogy lehetőséged van rá, hogy visszajöjj a Földre és ott legyél a gyermekeiddel, akik még élnek, de téged nem látnak. Ott lebegsz körülöttük, még meg is érintheted őket energiáiddal és szereteteddel. Egy bizonyos formában talán még meg is érzik az érintésed energiáját! Itt vagy és segíted őket láthatatlan módon a szereteteddel és megérinted őket az energiáiddal, ők pedig azt mondják: „Félek! Valami megérintett, valami sokkal nagyobb, mint én, lehet, hogy ez a valami árthat is nekem. Úgy gondolom jobb lesz, ha elkezdem imádni, mert olyan nagy és hatalmas. Biztos, hogy nem szeretném, ha ártana nekem. Talán ha térdre ereszkednék és imádni kezdeném, megszabadulnék tőle. És ha elég alázatos leszek, esetleg még meg is jutalmazna!” Milyen érzés lenne? Már azzal megváltoztattad a gyermekeid életét, hogy a fátyol másik oldalán voltál, de te szeretted volna megérinteni őket és megfogni a kezüket. Isten is ezt szeretné tenni a legtöbb emberrel. Akik érzik nagyszerűséget és az érintést, ezért térdre borulnak, óriási épületeket emelnek és szobrokat állítanak. Miközben térden állva nővéreiket és fivéreiket imádják. Mit érzel ezzel kapcsolatban? Vajon ezt várod tőlük? Mi sem ezt várjuk! Nem ezt kérjük tőletek. Áldott az Ember, aki keresi Istent és megtalálja a szeretetet! Áldott az Ember, aki megfogja Isten kezét és úgy áll ott, mint egyenlő társa! Ő az, aki hosszú életű lesz és egyensúlyban fog élni. Ő az, akiben ott a mesterlét és ő az, akivel mindenki együtt szeretne lenni.

 

 

 

 

A kilencedik: Ha megkérdeznéd, hogy mennyi oktatásra van még szükségetek, hogy ezt megtegyétek? Mennyit kell még gyakorolni ahhoz, hogy kinyissátok az interdimenzionalitás kapuját a DNS-etekben? Erre válaszként megkérdezem, vajon mennyit gyakoroltak a régi mesterek? Milyen iskolákat végeztek? Az iskola bennetek van. Nem kell azért iskolába járnod, hogy felismerd a saját arcod, vagy, hogy megérintsd Isten kezét. Ebben az új energiában vannak olyanok, akik olyan eljárásokat ajánlanak számodra, amelyek majd segítenek kifejleszteni azt a képességet, hogy könnyebben felismerd a saját mesterlétedet belül. Ők majd segítenek felhasználni az új eszközöket a DNS-edben, segítenek, hogy meglásd saját tudatosságod új eszközeit. Nem kérik tőletek, hogy a történelem haszontalan szövegkönyveit megtanuljátok, azért hogy előbbre jussatok az ő ranglétrájukon, hogy eljussatok egy bizonyos helyre. Nem bizonygatják, hogy szükségetek van rájuk, hogy megtaláljátok Istent. Nem. Isten nem törődik azzal, hogy egyáltalán tudsz-e olvasni vagy nem. Csak azt akarja, hogy megérintsen és kifejlődjön a kapcsolat saját mesterléteden belül. De amikor kinyitottad azt az ajtót és szeretnél többet megtudni arról, hogy mi van ott a számodra, lesznek, akik megmutatják az új energia eszközeit, akik készek arra, hogy segítsenek az interdimenzionális látásmódban.

 

A tizedik: Istennek nincs köze a politikához! Ha megkérdeznéd: „Hogyan lehetek az országom legjobb állampolgára?” A válasz minden országban ugyanaz. A legjobb állampolgár az, aki megtalálja az együttérzést az életében. A legjobb állampolgár az, aki megtalálja a könyörületet az életében. Mert a saját társadalmatokban és a kultúrátokban az együttérző ember lesz az, aki számítani fog a vezetésben és az országban. Ők lesznek majd a lehető legjobb állampolgárok. El tudsz képzelni egy olyan Földet, ahol minden vezetés együttérző? El tudsz képzelni egy olyan Földet, ahol az Emberek aggódnak egymásért, nem számít hol élnek? Ezek a tervek! Nem Isten tervei, hanem a tiéitek! Azt határoztátok el a Harmonikus Összetartás alkalmával, hogy végül ezen a földön együttérzőek lesznek egymással az emberek, együttérzés és megértés lesz országról országra. Együttérzés Gaiával, a Földanyával és együttérzés a környezettel. Ez nem egy-világkormányzat kezdete, mert az soha nem fog bekövetkezni. Nem is az egy-világvallás kezdete, mert az sem fog bekövetkezni. Ez annak a kezdete, amikor az Emberi Lények úgy élik mindennapjaikat a saját kultúrájukban, hogy együttérzést tanúsítanak egymással szemben. Igaz, ez a te életedben talán még nem fog bekövetkezni, de te része vagy ennek, ti indítottátok be a hajtómotorját, ami majd kiteljesíti. Egyensúlyban vagytok a helyeteken, amihez nem volt hasonló a történelemben. Az öreg lelkek világmozgalmát képviselitek, akik felébrednek és létrehozzák a rezgésváltást a Földön, aminek az eredménye egy nagyon nagy változás lesz. Ez egy megvilágosult korszak kezdete, ahol lassan a Föld a béke irányába mozdul. Ez nem csak potenciál, ez már működik. „Kedves Kryon, ahogy hallgatom a híreket, az borzasztó. Sértegetjük egymást, gyilkoljuk egymást. Ezek nem civilizált módszerek, ez borzalom.” Így néz ki az, amikor egy óriási fényszóróval belevilágítasz a sötétbe. Szörnyű dolgokat teszel láthatóvá, amelyek mindig is ott voltak, a sötétben rejtőzködve. Nem tudod legyőzni az ellenséget, ha nem ismered fel az ellenséget és ez történik most. Az ellenség pedig a félelem, a gonosz, az ego, a gyűlölet és a közöny. Sok csodálatos dolog történik most a bolygón. Persze ezekről a médiák nem számolnak be, mert a jó hírekről nem számolnak be. Ezek a dolgok az emberiség együttérzéséről szólnak, de az nem érdekli azokat, akiknek a dráma az éltető elemük. Egy ütközet zajlik a fény és a sötétség között, most itt vagytok a közepében és van, akinek ez igen félelmetes. Miféle harcos vagy te, félsz az ütközettől? Legyetek türelmesek és vészeljétek át ezt a csatát. Kezdd el azt az utazást, amiről beszélünk és legyél része a Fénymunkások seregének, akik mind öreg lelkek és megvan a bölcsességük, hogy különbséget tegyenek.

 

 

Mit akar Isten?

 

A tizenegyedik: Isten azt akarja, hogy te a magad módján meglásd, hogy valójában ki vagy. Merészségre, bátorságra van szükséged, mert ez a különleges hit örökre megváltoztat. Lesznek olyanok, akik figyelik a változásodat. Lesznek olyanok, akiknek majd nem tetszik. Ezek azok, akik nem szeretnek semmi változást, mert ők tőled függnek, hiányozni fog nekik a te erőd. És talán ők azok, akikre nincs szükséged az életedben? Ez a szabad döntés. Minden ekörül forog. Minden.

Forrás: Kryon: Egy út a Szeretetegységbe.

Képek: Pinterest.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.