Kryon: Halálközeli élmény

Az amit halálközeli élménynek (HKE) neveztek, egészen más, mint gondoljátok. Először is: véletlen HKE nem létezik. Azok az Emberek, akik átélnek ilyet, már idejövetelük előtt beleegyezésüket adták ehhez ennek a spirituális tapasztalásnak az átéléséhez -, hogy általa módot kapjanak spirituális életük megváltoztatására. Ezt (szabad döntésüktől függően) vagy megteszik, vagy nem. A halálközeli élményt tehát saját beleegyezésük szerint élik át, bár ők erre valószínűleg nem emlékeznek. Egy másik tény: azok közül, akik átmennek egy ilyen élményen, senki, még csak közelében se kerül a tényleges halálnak! Lehet, hogy olyannak tűnik, mintha meghalnának, lehet, hogy úgy érzik, de még sincsenek a közelében. Közben el se hagyják a bolygót. A HKE az azt átélő Ember előzetes elképzelései és energiái szerint áll össze. A „visszatérés” után sokan eltérő élményekről számolnak be. Vannak, akik úgy jönnek vissza egy (úgynevezett) halálközeli élményből, hogy azt mondják, szörnyű volt. „Láttam a poklot mondják, és most félek csak igazán a haláltól.” Néhányan viszont pont az ellenkezőjéről számolnak be: „A mennyországban jártam, láttam az alagutat, láttam a Fényt, éreztem a szeretetet, láttam a családot!” Mindent „láttak”. Ez igaz. Igen, az energiának minden árnyalata ott van láthatóan, ám a rá adott reakciók mégis nagyon különbözőek! Mi ennek az oka? Minden attól függ, hogy mi van az élményt átélők lényének legmélyén.

 

 

 

Az Ember szabadon dönthet a legbelsőbb lényében található mag-energiáról is, ő választja meg, mi legyen ez. Félelem? Remény? Kiválóság? A HKE megértéséhez nem kell más, mint spirituális logika: olyan esemény, amikor önmagaddal találkozhatsz. Való igaz, hogy ez gyakran a halál megtapasztalásának első lépése, de a HKE csak a halál első pár másodpercét jelenti. Ilyenkor soha, még csak a külső burkát se érintitek az általatok választott mag-energiának. Az igazi halál teljesen más. A halál beállta után legelőször az történik, hogy az Emberi Lény énjei összeolvadnak, emlékeznek és felveszik a kapcsolatot egymással. Miután önmagatokkal és az „Isten energiával” találkoztok mely egy hatalmas élmény -, egyesülnek és kezdetét veszi egy háromnapos utazás. Minden esetben kell három nap hozzá, hogy bármikor is elhagyhassátok a Földet. A HKE a változtatás lehetőségének megnyilvánulása, olyan valami, amit ti adtok saját magatoknak. Ez egyáltalán nem a halálról szól. Ez a változás lehetőségéről szól. Akik ezen a hatalmas élményen átmenve úgy döntenek, hogy szeretnének többet tudni önmagukról, azok ezt meg is teszik. Ellenben azok, akik rémülettel érkeztek vissza belőle, úgy döntöttek nem akarnak többé kutatni. Egyik eset sem vonja maga után ítélkezésünket. Mindkét esetben saját emberi energiájuk terelte őket az esemény bekövetkezése felé.

 

 

Kómás állapot

 

Kómás állapotban, amikor az Emberi Lény él, ám agya halott, a tudat ott áll a test mellett. Ott fog állni mindaddig, amíg az Emberi test létezik. Még akkor is, ha ti azt mondjátok, hogy az „agyhalott”. A DNS spirituális, igen aktív és nagyon is élő.

 

 

 

Ha az Emberi tudat nincs is jelen, a lélek tudata megmarad, nem türelmetlen és nem aggódik. Eleget tesz a kötelességének, hogy ott maradjon a DNS-sel mindaddig, amíg az él, és jól érzi magát vele. A Felsőbb Én is aktív marad és igen tevékeny. Ne keverjétek ezt össze, az emberi tudatossággal. Az ember meghalt, ám a lélek aktív. Ne sirassátok a lelket! Ő nem sebesült és nincsenek fájdalmai. Egy dimenziókon áthatoló formát öltött, és ahogy az angyalok, akik egész életeden át kísérnek, de soha nincsenek megnevezve, egyszerűen részei a folyamatnak és nem okoznak bajt. Türelmesek, mert tisztában vannak vele, hogy ki vagy, és szeretik annak a képét, akihez oda vannak rendelve. Ez is az “élet rendszerének” a része.

 

Megszállottság

 

Erről a következőt mondhatom: Egész másról van szó, mint gondoljátok, mert démonok nincsenek. Az Ember az, aki meg tudja idézni az elképzelhető leggonoszabb dolgokat és ezt igen hatásosan tudja tenni. De ezzel tisztában vagytok ti is. Mert hatalmatok van. Isten bennetek lévő darabkája a felelős magáért az ördögért, ez ott van a mítoszaitokban. Egy bukott angyal vált ördöggé? Hogy lehetséges ez egyáltalán? Nem lehetséges. Isten nem teremt gonoszt, az Emberek igen. A gonosz a metaforája annak, amit egy Ember tud tenni a földön azzal az energiával, amivel rendelkezik. A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. A démon által való megszállottság az Ember egyensúly-hiányának a műve és ezt a mitológia is alátámasztja. Vajon valós dolog? Igen. De az Ember hozta létre. Azt látod, amit hiszel, és azt hozol létre, amit látni akarsz. A saját valóságának megteremtése az Emberi Lény egyik legerőteljesebb tulajdonsága és ezt megteheti úgy a pozitív, mint a negatív irányba. Megteremtheted magát az ördögöt is, ha úgy akarod, a füst és a tűz minden kelepcéjével. Ez a szabad akarat. De ez mind eltűnik, ha felkapcsolják a fényt. Erről a témáról nagyon nehéz benneteket meggyőzni. Az Emberek mindig is akartak egy ördögöt, hogy hibáztassák a gonoszságokért.

 

Kísértetek. Többdimenziós információ, vagy megrekedt lelkek?

 


Az Emberek szeretik a dolgokat, amitől éjszaka sikítozhatnak. Szeretnek félni és szeretnek megrémülni. Szeretik az olyan filmeket, amelyek megrémítik és szeretik a kísértetjárta helyeket. Számos média teremtett új show-műsorokat ezekkel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy mik ezek és miért viselkednek úgy, ahogy. Az Emberi tudatosság egy olyan lenyomatot hordoz, ami hatással van a bolygóra, ezt ismételgetjük nektek a tanításaink kezdetétől fogva. Az Emberi tudatosság információ. Információ és nem csak véletlenszerű energia, amit annak alapján hoztok létre, amit gondoltok és ez egy igen erőteljes valami. Az Emberi tudatosság tulajdonképpen oda jut, amit a bolygó Kristályrácsának neveztünk el, ami egy multidimenziós rács. Nem láthatod, de hordozza az energiákat. Multidimenziós energiákat hordoz. Amikor a bolygó spirituális vibrációját mérjük, akkor a Kristályrács az, amit mérünk. A Kristályrácson csak az van, amit az Emberek odajuttatnak. A gondolatok, az életek és az események multidimenziós feljegyzése. Miért van az, hogy az egyik ország látszólag régi, háborús energiarétegek terhét viseli, míg a másik tiszta és mentes azoktól? Az indok mindig ugyanaz attól függ, hogy mi történik, mit hoznak létre az Emberek abban az országban. Most, éppen elmondtuk annak az elméletét, hogy az Ember energiája miként van kihatással arra a helyre. Tehát azon a helyen, bizonyos körülmények között és bizonyos módon, egy Emberi élet, vagy több ember életének kölcsönhatása egy mélyreható forgatókönyv szerint létrehoz egy információs energia-lenyomatot. Információ az és energia, amelyik újra és újra és újra ismétli önmagát, mint egy lemez a 4D-ben. Te ezt úgy érzékeled, mint kísértetjárást!

 

A kísértetjárás egy olyan forgatókönyv szerint történik, ami újra és újra ismétlődik. Soha, semmi új nem történik benne. A “kísértet” lejön a lépcsőn, vagy felmegy a lépcsőn. A hölgy a konyhában ide-oda járkál, leül a székre, esetleg billeg egy darabig, majd elmegy. Ha drámai dolgok is történtek, mint pl. egy gyilkosság, akkor fejszével a kezében a férfi lejön a lépcsőn, újra és újra, újra és újra. Ez egy jó film. És ez minden! ” Kryon miért érződik ez ilyen módon?” Mert ez az Emberi tudat lenyomatának az eredménye és ebből neked is van egy. Amikor a tiéd átfedi az ott lévőt, olyan benyomást kelt, mintha valós volna. Mintha megtörténne. Akár csatlakozhat is hozzád! Ebbe már a tudomány is bekapcsolódott. Valamit észrevettek ezekkel a valóban “látogatott” helyekkel kapcsolatban. A lenyomat (a látogató) olyan tudományos jellemzőket hordoz, amelyek mérhetőek és mind multidimenzionálisak! Mágneses, gravitációs, fény és idő anomáliákat. Akármi is az, az egy multidimenziós esemény és a lenyomata ott marad a bolygón, azon a helyen és lejátszódik újra és újra és újra. A multidimenziós jellemzők gyakran járnak hőmérsékletváltozással, mindig a hideg irányába. Vajon ezt fel tudod venni a videokameráddal? Igen. Mert tudja, hogy figyeled. (Ugyanúgy, ahogy a fény is tudja, hogy a fizikai kísérletekben megfigyelik.) Mert része egy interdimenzionális lenyomatnak. Kvantum értelemben, igenis tudja.

 

 

Nem tudom ezt neked megmagyarázni, mert az elfogultságod azt, hogy “tudni”, egy sajátos tudatossághoz társítja. Más szóval, úgy érzed, a tudás csak valami intelligenshez kapcsolható, mint az Ember, vagy az állat. Ez nem így van. Ez egy kvantum jellegű tudás. A kvantum fizikátok sok helyen segít meglátni a fénynek és a mágnességnek ezeket a nagyon szokatlan sajátosságait, ahol nem létezik távolság vagy idő. Ez itt most jelen van. Mindenképpen azt várod, hogy, ahol látszólag jelen van az intelligencia, ott lenni kell egy intelligens “léleknek”. Lehet, hogy az csak információ? A választ nem tudod megtapasztalni, ezért megérteni sem tudod. De az interdimenzionális információ úgy tűnik, rendelkezik olyan valamivel, amit te az “élet tudatosságának” tekintesz, de nem így van. Hadd kérdezem meg a következőt: Mikor leülsz a mesterséges intelligenciával rendelkező géped (a számítógép) elé és az beszél hozzád és a neveden szólít, vajon megrémülsz, és azt mondod, hogy “szellem van a gépben”? Nem. Az is csak egy bizonyos kód, információ. Most ezt erősítsd fel milliószorosan és már meg is van az interdimenziós lenyomat.

 

Mondjuk, szeretnél megszabadulni egy kísértettől. Mit tehetsz annak érdekében, hogy megváltoztasd ezt a lenyomatot? Mutatnod kell egy olyan energiát, amelyik erősebb, mint a kísértet lenyomata. Elzavarni nem tudod. Nem egy entitásról van szó. Semmiféle füstölés, ráolvasás, vagy Istenhez való könyörgés ezt nem változtatja meg. A lenyomatot egy hatalmas, nagyszerű lény hozta létre (Embernek hívják), aki néha látszólag közönséges dolgokat tesz. Ennek szintén oka van. Ti nem vagytok tisztában az öreg lelkek energiájának mélységével. Miért fohászkodtak a bolygó összes bennszülöttei az őseikhez és miért adták meg nekik azt a tiszteletet, amit megadtak? Mert tisztában voltak azzal a hatalommal, ami ott van! Néha egy olyan személy, aki neked közönségesnek tűnik, lehet, hogy egy nagyon öreg lélek és rengeteg információt és energiát továbbít a rácsra. Mindez az Akasha Krónikáról szól, ami ott van az Ember DNS-ében. De vissza a témához, hogy megszabadulj a lenyomattól (a kísértettől). Mutatnod kell egy olyan energiát, ami erősebb, mint a kísértet. Nos, mi lehet az? Mi lenne, ha szerelmeseket hoznál abba a szobába? Az majd megoldja! Az majd megoldja, mert az egy sokkal erősebb energia, mint az interdimenziós “szalagon” pergő információ, ami újra és újra lejátszódik. Két Ember ereje és energiája, akik intim kapcsolatba kerülnek egymással, létrehoz egy harmadik energiát, amelyik jóval nagyobb, mint amelyiket a kísértet létrehozta. Ez majdnem megteremti azt a hangot, amelyen az angyalok énekelnek, jóval inkább, mint bármely más fizikai tevékenység. Ez szent dolog. Gyönyörű és erősebb, mint bármilyen kísértet.

 

Forrás: Kryon: Egy Út A Szeretetegységbe.

Képek: Pinterest.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.