Kryon: Az emberi biológia, betegség és gyógyítás – 9.

Új ezoterikus információ

 

Képzelj el egy versenyautót, mely előtted áll és ez metaforikus értelemben a te DNS-ed. Ott van, pihen és alig hallod a motor hangját. Hárommilliárd részből áll és mindegyik alkatrész tökéletesen működik, addig amíg el nem romlik valami. Amikor ez megtörténik, a motor köhög, kicsit elkezd zörögni, és ha nem foglalkoznak vele, és ha nem értenek a motorhoz, idővel le fog állni. Tehát úgy tűnik, hogy az egész DNS tanulmányozásának az a célja, hogy rájöjjünk, hogyan működik, azért, hogy ne romoljon el. Hogyan pihen ez a motor? Hogyan tud annyira csendben járni? A DNS enciklopédiája előtted van és felfedi számodra az emberi génállományt. Most megvizsgálhatod a részeket és az összes forrást a részek körül. Ez az első alkalom az emberiség történelmében, hogy ez az információ előtted áll. Mégis az erre irányuló összes erőfeszítés mi célt szolgál? Azt szolgálja, hogy rájöjjenek, hogy ez a motor hogyan pihen annyira jól.

 

A történelem során egy Emberi Lény időnkét beül a kormány mögé, rálép a gázra és robogó sebességgel körbeszáguld. Az összes többi Emberi Lény megjegyzi: „Ez elképesztő. Ez egy mester.” Volt több mester is ezen a bolygón, aki beült a versenyautóba és megnyomta a pedált. Amíg te hajlandó vagy tanulmányozni egy pihenő motort, elmondjuk neked, hogy a DNS-ed a gyorsaságra épült! A mestertudásra épült! Eljött az alkalom, amikor meghívunk, hogy ülj be az autóba és nyomd a padlóig a gázt. Ez a próba nem egy pihenő DNS-ről szól, ez arról szól, hogy mi minden létezik, amit beleépítettek.

 

 

A te kultúrád prófétája, Jézus is ugyanazzal a DNS-sel rendelkezett, mint te. De az övé mesterfokon működött. Ö tudta mi minden rejlik benne és mindezt aktiválta. Amikor a nagy mester Illés, Elizeusnak jelenlétében eldöntötte, hogy felemelkedik, a legtöbb, amit Elizeus megtehetett az volt, hogy lejegyezte a mester felemelkedését, mint egy tüzes szekéren – a „kerék a kerékben.” (Királyok II. könyve, I. rész.) Elizeus azonban nem volt tudatában vagy készen arra, hogy megtudja mi történt azon a napon. Az történt, hogy Illés eldöntötte, hogy fénnyé válik! Ezt teszik a mesterek. Gyakran ilyen a felemelkedés. Az üzenetünk a következő: a felemelkedés nem változott sokat, kivéve azt, hogy ha te fénnyé válsz, itt maradsz!

 

A DNS ereje

 

A DNS kettős. Ami azt jelenti, hogy van lineáris része és van többdimenziós része. A lineáris rész könnyű és egyszerű és az egésznek kevesebb, mint az 5%-át teszi ki. A DNS többsége többdimenziós rész, összetett és nehéz róla tanítani. Az Akasha feljegyzéseitek vannak benne – ami azoknak az életeknek az energetikai információs lenyomatai, amiket valaha megéltetek. Az, amit a Plejádiak adtak – benne van. A Felsőbb Énetek is ott van. Minden, amit spirituálisnak hívtok, benne van. A DNS spirituálisan intelligens, de ehhez magas rezgésszinten kell lennetek, ami így beindítja a teljes működést. Ezért van az, hogy az emberiség többsége csak annak a 3 %-nak van tudatában és nem ad hitelt a többi létezésének. Az ember rendszerét úgy tervezték, hogy 100%-os hatékonysággal működjön, ebből ti körülbelül 35%-ot használtok ki. Azok a mesterek, akik eredetileg jártak ezen a bolygón, kihasználták mind a 100%-ot. Azok a mesterek, akik az idők során meglátogattak, felkerestek benneteket és csodákat tettek, szintén mind a 100%-nak a birtokában voltak. Most rátok is egy hatalmas változás kora vár, amikor újra megtanulhatjátok aktiválni a DNS-eteket. Amikor elkezditek aktiválni a DNS-t, jobban kezd működni és minden egy sejt megújul az emberi testben. Meg az idegszövetek is képesek megújulni! Az embereknek nem is kellene öregedniük, de ez a megfiatalodási folyamat nem 100%-os.

 

 

Amikor egy sejt szétválik a testetekben, akkor másolatot készít arról a sejtről, amelyről levált. Hogyha a sejtosztódás alapjául szolgáló sejt egy hibás, egy beteg sejt volt, akkor az osztódás után létrejött sejt úgyszintén hibás, beteg lesz. Aztán később a másolatról is készül egy másolat… és már látjátok, hogy hol romlott el a folyamat? Hogy nem a DNS eredeti információját használtátok fel, azt elveszítettétek. De most visszatérhet, merthogy egy aktivált DNS-el rendelkező emberi lény, a sejtosztódásnál újra az eredeti információt fogja használni. Az ilyen beteg sejtek kicserélődnek és a helyükre az őssejteknek egy hibátlan másolata lép. Amely erős, tökéletes és semmiféle fertőzésnek nincs kitéve. Az az ember, akinek aktiválódott már a DNS mezeje, akár 3-4 hónapon belül meggyógyulhat. Ez a normál sebessége a sejtek visszafiatalodásának az emberi testben. A különböző szervek, különböző időközönként újítják meg önmagukat. 8 hónapba, vagy akár 1 évbe is kerülhet az, mire észreveszitek, hogy nem öregedtek tovább. A folyamat nem tökéletes, hiszen ezzel is csak 40%-ra növelitek az eredeti 35%-os hatékonyságot. De már ez is elég ahhoz, hogy lelassítsátok az öregedés folyamatát. Az emberi lény tudja aktiválni az egyetlen dolgot, ami még hiányzik belőletek. Ez annak a megértése, hogy ti is részei vagyok a bolygón lévő teremtő energiának. Hogyha Isten bennetek van, akkor ti magatok is megteremthetitek a csodát.

 

 

A DNS 90%-a tiszta információ. Nincsenek ott kémiai kódok, amelyek bármit vegyi úton hoznának létre. Ez az a kvantuminformációs bélyeg, amire azt mondhatnánk, hogy valójában az ember. Ha lenne egy autótok és megvizsgálnátok annak a motorját, úgy mintha DNS volna, akkor annak a 3.5%-a lenne csak a fizikai 4D-s rész, mint például a sebességváltó vagy a rudazat. De 90% tulajdonképpen csak a motort felépítő terv volna. A DNS-eteknek a kvantum része az a 90 százalék, amit a tudományotok „hulladéknak” néz, mert nem talál benne kódot, vagy rendszert, vagy egy kémiai „jelzést”. Egyszerűen, ez mind a ti 4D-s kémiátok hajtómotorjával működik, ezek a DNS fehérje-kódolású részei, amelyek minden géneteket vezérlik. Mindez a kozmikus energiáról szól, amely mágnességet hoz létre és szállítja az utasítás-készleteket egy új emberiség számára, közvetlenül a DNS-eteknek abba a 90 százalékába. Ezért nincs rá mód, hogy bármelyik tudós majd „meglátja”, hogy miért változnak az Emberek. Úgy néz ki majd, hogy a DNS kémiája nem változik, mert a véletlen „hulladék” az, ami változik. Ez nem lesz látható 4D-ben. Hamarosan azonban a tudomány rájön és felismeri, hogy a 4D-s testeteknek a DNS 3.5%-a a „motorja”, a 90 százalék pedig a kvantum-utasítás készlet, amelyik megmondja a motornak, hogy mit tegyen.

 

Hadd mondjam el, hogy mi rejlik abban a 90%-ban. Kezdjük a biológiával. Minden egyes őssejtnek a tervrajza ott található. Az őssejtek, amelyekből sok van, 4D-sek, de az instrukciók, amelyek segítségével felépültek, nem azok. A szabad akaratotok olyan energiát teremt a Földön, amely egyenesen Gaiához jut, Gaia pedig együttműködik veletek. Gaia csodálatos gyönyörű energiája követi az emberi szándékot. Hogyha alacsonyabb rendű az energiátok, akkor az kerül a kristályrácsba. Ez visszatükröződik az emberi életben és az alacsony energia teremti a DNS-t és ezért a DNS nem működik túl jól. A DNS aktivációja, a végén egy olyan emberi lényt fog teremteni, aki képes saját magát meggyógyítani, aki vissza tudja növeszteni a lábát vagy a karját. Ilyen evolúció zajlik most, nem biológiailag, hanem spirituálisan. Azt kérdezhetitek: „Mikor?” Amikor csak akarjátok. Már túl vagytok egy 36 éves periódus felén, a galaktikus együttállás szerint és 2012 a középpont. Itt van a Föld precessziójának köszönhető 26.000 éves ciklus vége és ebben a ciklusban rejlik az ígéret. Ébredjetek fel és kezdjétek el végre megváltoztatni, ami itt van. A DNS-etek válaszolni fog! Akár már most is élhetnétek tovább.

 

 

 

Kryon, kérlek, mondd el, hogyan gyógyulhatnék meg!” Ez a tervrajz bennetek rejlik és mindenkiben egyedi. Nem olyan, mint egy lineáris szakácskönyv. Nem tudom elmondani nektek, hogyan készítsétek el a gyógyulás fogásait, mert ez a könyv, minden egyes ember esetében más. Hagyd végre abba a félelmet, és akkor a valóságod is más lesz. Tisztítsd ki végre az életedből a nem odavaló dolgokat! Van a testedben egy veled született belső energia és folyamatosan használod. A homeopátia folyamata, ehhez beszél. Egy vegyi anyag kis adagja belép az emberi rendszerbe és az ember rendszere erre válaszol, mert tudja, hogy mit akarsz. Hát van spirituális homeopátia is, nincs különbség. Csak itt nincs szükség kémiai anyagokra, hanem csak az öreg lelkek szándékára és elérhetjük ugyanazt a célt, mint a homeopátiával. A DNS többdimenziós kémiájában rejlik az összes Akasha feljegyzésetek. Minden, amit valaha tettetek, az összes lecke, amit megtanultatok belétek van bélyegezve. A DNS aktiválásával az emberiség olyan képességre tesz szert, amivel megcsapolhatja az Akashát, hogy a régi korok bölcsességét előhívja, hogy azokat a spirituális tulajdonságokat tudja használni, amelyekkel sámánként valaha tisztában volt.

 

A tudósok sosem foglalkoztak azzal, hogy hogyan kommunikál a DNS veletek. Mindaz a 100 milliárd molekula a testetekben, mind-mind egyéni, mind csak rátok jellemző, de mindegyik pontosan megegyezik egymással. Pontosan ugyanolyan a DNS a fejed búbján, mint a talpadon és hogy tudjanak kommunikálni, egy kvantummezővel kell rendelkezzenek. A tudomány már kezdi ezt el felfedezni, hogy a DNS molekula nem kvantum részecske, mert ahhoz túl nagy, de a DNS beszél a kvantum részecskékhez.

 

 

A kvantumvilágban megfigyelhető az atomok perdülete. Már arra is rájöttek, hogy a DNS meg tudja változtatni ezt a perdületet. Ez a kocka cinkelésének a folyamata. Az első tudományos bizonyíték, hogy a DNS megváltoztatja a Föld kvantum természetét. A DNS tudja, hogy ki vagy. Százmilliárd dupla hélix DNS molekula – ezek mind azonosak a testetekben. Mit tud 100 milliárd DNS molekula tenni egy mezővel? Még nagyobb mezőt hoz létre, amely akár 8 méteres is lehet. Ez az emberben lévő DNS kvantum mezeje. Minden ember körül van egy mező, ami teljesen és egészében véve többdimenziós, és aminek a héber neve: a Merkaba. Olyan akár egy hatalmas antenna, amely az ember rendszerének része a születésétől fogva. Képes arra, hogy kinyúljon, és mindenhonnan érzékelje az energiákat. A mezőből, akárcsak egy könyvből, kiolvasható testetek összes négydimenziós egészségügyi vonatkozása. Vajon egy látó hogyan képes puszta ránézésre elemezni egészségi állapototokat? Mi történik ilyenkor és mit „lát” az illető? A titeket körülvevő energiamezőben olvas, a testetekről írott könyvet olvassa! Hogy ezen a területen mi várható? Az, hogy létrejön egy technika, melynek segítségével ezek az információk műszeresen is olvashatók lesznek – olyan technika, mely egy interdimenzionális műveletet hajt végre a közeledben, ám anélkül, hogy akárcsak hozzád is érne. Ez a technika képes lesz egész tested egészségügyi állapotát feltérképezni. Közben egy egyszerű szondázás zajlik. A műszer nem tesz mást, csak „hallgat” és ez a kulcsszó.

 

Tudjátok, hogy mi történik egy gyógyítóval, mikor egy másik emberi lény előtt áll. A gyógyító és a beteg ugyanabban a szobában van és mindkettejük DNS mezeje 8 méter széles. A gyógyító a gyógyítandó személy előtt áll és ezek a mezők beburkolják egymást. Ahogy egymással érintkeznek, információ átvitel lehetséges. Ebben az átvitelben tudás van – tudása mindennek – visszahatva egymásra. Egy időtlen kvantum módon. Megérzésben kapják meg, hogy a betegeiknek mire van szükségük – a beteg DNS-éből.

 

Forrás: Kryon: Egy Út A Szeretetegységbe.

Képek: Pinterest.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.