Kryon: Az emberi biológia, betegség és gyógyítás – 1.

A tanítás kezdete

 

“Univerzális szempontból nem lenne tisztességes, ha olyan kérdéseket válaszolnék meg, amelyek közlésére még nem tárult fel a megfelelő kapu. Nem adhatok meg olyan válaszokat, amelyekért magatoknak kell megdolgoznotok, a válaszokat olykor szándékosan metaforikus formában fogalmazom meg, hogy megértése további meditációt igényeljen. Ezzel azt akarom mondani, hogy a tanító bölcsessége nem csak a válaszok megadásában tükröződik, hanem abban is megjelenhet, hogy kijelöli az elsajátítandó leckéket, és arra ösztönzi tanítványait, hogy a felmerülő kérdéseket maguk válaszolják meg. Ti is hasonlóképpen jártok el az emberiség ifjú tagjainak oktatásával kapcsolatban. Már ráébredtetek arra, hogy minden találmány és tudományos felfedezés, s még az olyan véletlen események is, mint ősi civilizációk felfedezése, az Univerzum jóvoltából „adatik” meg. Már arra is felfigyeltetek, hogy a tudomány tárgykörébe tartozó információk gyakran felfedezések alakját öltve a bolygó számos pontján egyidejűleg bukkannak fel. Egyszóval, noha látszólag egy ember jött rá a megoldásra, rajta kívül igen sokakhoz elért ugyanaz az információ. Ám az az egy szerezte meg az ismeretet, aki a leggyorsabban reagált az Univerzum ajándékára, és a múltban megszerzett tudás alapján összeállította az információtöredékeket, hogy új tudományos elméletet alkosson.

 

 

Kérlek, fogadd el tényként, hogy minden tudományos ismeret a megfelelő időben felbukkanó ideák spirituális prezentációjában gyökerezik, és amint azt az imént említettem, azok érnek el elsőként hozzá, akik az információ befogadásához szükséges intuícióval és spirituális tudatossággal rendelkeznek. Ezt nem szabad összetéveszteni a kizárólag a spirituálisan felvilágosultak számára közvetített információkkal. Igen sok ember rendelkezik csodálatos tudatossággal, számottevő spirituális fényesség nélkül (mély intuíció spirituális tudás nélkül). Most pedig az emberi biológiáról illetve annak gyógyításáról fogunk beszélni. Mit gondolsz, mi a gyógyítás? A válasz: „Amikor egy test, az istenség segítségével kiegyensúlyozza önmagát és nem teszi lehetővé, hogy a nem-megfelelő dolgok létezzenek.”

A fény természetéről

 

A “fény” szót rendkívül sokféle értelemben használjátok, mégis, szoros kapcsolatban áll mindegyikük a tökéletes, örök érvényű igazsággal. Vegyük hát szemügyre a fény tárgykörét a külsőtől befelé haladva: A hatalmas központi napból érkeztem hozzátok, a teremtő szeretet forrásából, mely a fényt testesíti meg. A világegyetem minden létezőjét a fény alkotja, mely ebből a szeretetforrásból tör elő. Ez az a hamisítatlan, bensőtökben rejtező mag, mely az “otthon” érzetét ébreszti bennetek. Örömetek forrása, és félelemtől megszabadult megnyugvásotok menedéke a megpróbáltatások idején. Ama részetek nyilatkozik meg általa, mely soha el nem szakad a hatalmas központi nap szeretetforrásától, a teremtés egészének nagy tervétől. Saját napotok szórja rátok a fény sugarait. Spirituális szempontból nem tulajdonítotok túlságosan nagy jelentőséget neki, de emlékeztetlek benneteket arra, hogy saját napotok a bolygót körülfogó mágneses háló hajtóművét képviseli, s arra, hogy jöttöm célja a mágneses háló rendszerén módosítani feleletképpen spirituális természetetek kibontakozására. A fény minden élet forrása, és minden teremtésé a világmindenségben. Fizikai és spirituális minőség egyszerre, minthogy a szeretet legalapvetőbb sajátosságai nyilvánulnak meg általa. Nem a véletlen műve, hogy a fény engedi látnotok a benneteket körülvevő világot, mert a fény alapelveit tekintve fizikai minőség, jellegzetes tulajdonságait illetően pedig maga a Szellem.

 

A fény a bennetek gyúló szellemi ragyogást jelenti, és azt, hogy elismeritek önnön spirituális természeteteket, mely az emberi test álruháját öltötte magára, s amelyet erős és eltéphetetlen kötelék fűz össze a hatalmas központi forrással. A hasonlatok nyelvén szólva fény megszabadulás a sötétségtől, ami pedig maga a félelem. A felvilágosult szellemiséggel bíró ember ennélfogva a fény harcosa, és a planetáris vibráció felerősítését célzó tudatosságot képviseli.

 

A fény biológiai szervezetetekben is jelen van a legparányibb szinteken, s lényegében a fény maga megújulásotok előmozdítója. Ha sejtjeitek rendszerének legapróbb, legsötétebb területein tennétek utazást, látnátok ragyogását az eddig még fel nem fedezett részeiből kiáradni! A fény ezért nem pusztán életetek megteremtéséért, de annak fenntartásáért is felelős egyben.

 

Végül a fény teljes kört ír, minthogy azt a bennetek lakozó szikrát képviseli, mely része az egésznek. A teremtés egésze a leghatalmasabbtól a legparányibb létezőkig a fényből jött létre. Ama részetek, melyet mint központi teremtő forrásból eredő lények hordoztok magatokban, nem más, mint a fény, mely oly erőteljes, hogy sugarai egy egész galaxisnyi napot túlragyognak, s mégis oly gyengéd és finom, hogy egyetlen sejt is képes azt felhasználni megújulásához.

 

Ti magatok is egy-egy részecskéjét alkotjátok a fény láncolatának, mely voltaképpen maga a világegyetem, s a szeretetforrás megnyilvánulása. Ennélfogva tehát valóban Isten részei vagytok!”

 

Forrás: Kryon: Egy Út A Szeretetegységbe.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.