Betegségek lelki háttere – különböző függőségek

Testi szint: túlnyomórészt az agy (kommunikáció, logisztika), illetve a máj (élet,
értékelés, visszacsatolás).

Tüneti szint: függőség – menekülés – keresés: nem vagyunk képesek e hármas csoport
sorrendjét betartani: túl korán megállunk keresés közben, illetve megrekedünk a menekülés
köztes állapotában; az egység végső célját egy könnyebben elérhető szintre vetítjük;
veszélyes rövidítés; a könnyebb ellenállás felé elmenni; olyan pótcselekvésekbe menekülni,
amelyek hosszú távon nem elégítenek ki; a szó szoros értelmében eltévedünk a haza vezető
úton; sem a kudarcot, sem a visszautasítást nem vagyunk képesek kezelni; félünk az új
dolgok megtapasztalásától; kényelmesség (restség); túl nagy elvárások az élettel szemben,
sok esetben gyerekes hozzáállás az élet dolgaihoz = túl alacsony igény a lelki gyógyulásra.

 

Feldolgozás: tudatosítanunk kell magunkban az arra való hajlamot, hogy szeretjük
lerövidíteni a problémák megoldásához vezető utat; olyan lelkitréningekben részt
venni, amelyek a keresésre irányulnak: víziókeresés, meditációs gyakorlatok: zen stb.;
olyan gyakorlatok, amelyek segítenek abban, hogy képessé váljunk tisztábban
megfogalmazni életcélunkat, megtanuljuk elviselni a kudarcot, a pszichoterápia keretén
belül: felismerni, hogy csak az adhat igazi kielégülést, amiért az ember tudatosan
megdolgozott, vagyis ahogy a népnyelv is mondja: „aki nem dolgozik,
ne is egyék”; a terápia keretein belül olyan mélyen beleengedni magunkat a félelembe, amíg
az átváltozik bátorsággá és bőséggé; a „lapítás” helyett megtanulni szembenézni a
meneküléssel; felismerni, hogy a legnagyobb cél, vagyis az egység megélésének eléréséhez
a lehető legnagyobb erőfeszítések megtétele szükséges: felismerni, hogy a drogok
fogyasztásakor ugyanez a cél lebeg a szemünk előtt; lerombolni a droghasználatra
vonatkozó illúziókat: felismerni, hogy a drogok által elérhető állapot csak (!) egy álomvilág;
feltárni a regressziós tendenciákat: amikor valami olyasmit akarunk, amiért nem
„dolgoztunk meg”; felismerni a drogfogyasztás mögött rejlő valódi motivációt, amely az
egységgel való kapcsolatra irányul, és megtanulni más módon elérni azt.

Feloldás: az életet utazásként felfogni, újra keresővé válni; felfedezni az egység
elérését, mint végső célt: elfogadni a meditációt és a vallást, mint az ehhez vezető
lehetséges utakat.

Ősprincípium: Neptunusz.

Az egyes drogok a kritika kereszttüzében:

(elgondolkodtató tény, hogy abban a társadalomban, amely már megszűnt kultúra lenni,
és elvesztette a keresés igényét is, minden droggá válhat, p1. a munka, a tulajdon, a
játék, a szex stb.)

1. Heroin
Tüneti szint: menekülés a világgal szembeni nyílt konfliktus elől; a legyőzhetetlenség
érzése; veszélyei: rendkívüli függőséget képes kialakítani, megszerzése érdekében a
drogfúggők nem egy esetben bűnözőkké válnak, a drog élősködővé (a családon és/vagy a
társadalmon) zülleszti őket; fertőzött tű okozta AIDS, az agytevékenység leépülése.

 

Feldolgozás: valódi győztessé válni, és nem a hero-in (‘hős – belül’) áldozatává; a
„nagyság” eléréséhez, vagyis a felnőtté váláshoz értelmesebb és célravezetőbb utakat
találni; visszafogni a kivetítést a szülői házra, a társadalomra, illetve saját
„nyomorúságos helyzetünkre” vonatkozóan.
Feloldás: olyan gyakorlatok végzése, amelyek segítségével sikerül az egységérzés
megtapasztalása, ahelyett hogy az „aranylövés” segítségével elmeneküljünk a polaritás
világából.
Ősprincípium: Neptunusz-Plútó.

Alkohol (-> Alkoholizmus)
Tüneti szint: dupla önbecsapás, mivel „legális” drognak minősül; „kiváló” eszköz
a menekülésre (az illető „teletölti magát”); tökéletességérzés: „kerek a világ”; lágyság: az
élet keménységének kirekesztése; gyermekkori regresszió: gügyögés, dadogás, elkent beszéd, az üveg a cumisüveg szerepét tölti be; ennek testi veszélyei:
Májbetegségek, delírium.

 

 

Feldolgozás: az odaadás jogos szükségletét, a lágyságot, a „kerekséget”, a nyíltságot, a
bátorságot és a vidámságot, illetve az eksztázist más, mindenféleképpen csak „keményebb
munkával” elérhető szinteken keresni.

Feloldás: megmártózni az egység tengerében, ahelyett hogy az alkoholba merülnénk,
spiritualitás a spiritusz fogyasztása helyett (lat. spiritus = ‘szellem’). Ősprincípium:
Neptunusz-Hold.

Kokain:
Tüneti szint: kiéhezettség a szeretetre és a sikerre; összekeverjük a sikert
a szeretettel; emelkedett hangulatba kerülve természetfeletti teljesítményre vagyunk
képesek olyan helyeken is, ahol a saját energiánk (már) nem lenne elég; a teljesíteni
vágyók, teljesítményorientált emberek drogja; művészkörökben is használatos:
kreativitásnövelő; veszélyei: idegösszeomlás, a test és a lélek energiáinak „kiszipolyozása”.

 

Feldolgozás: ahelyett hogy egyik „csíkot” a másik után szívjuk fel az orrunkon keresztül,
inkább vigyünk folytonosságot az életünkbe; természetes úton növelni a teljesítményt;
inkább a fárasztó, de egészséges testmozgást tegyük életünk „drogjává”; megtalálni annak
az útját, hogy miként lehet saját erőnkből növelni teljesítőképességünket; megtanulni,
hogy a kreativitásért meg is kell dolgozni, és más utak is rendelkezésünkre állnak annak
fejlesztésére; átlátni azon a félreértésen, miszerint a tapsnak és a sikernek bármi köze
lenne a szeretethez.

Feloldás: megbirkózni a kibontakozás útjában álló belső akadályokkal;
eggyé válni önmagunkkal (egy szeretett emberrel) a különféle külső szerek segítsége
nélkül. Ősprincípium: Neptunusz-Nap/Mars.

Amfetamin, „speed” és más ajzószerek:

Tüneti szint: az élet tempójának növelése (a drogok által egyre több és egymást egyre
gyorsabb ütemben váltogató benyomások részesei lehetünk); többet akarunk kihozni saját
magunkból és az időnkből (mesterséges teljesítménynövelés); veszélyek: idegösszeomlás, a
test és a lélek energiáinak „kiszipolyozása”.

 

Feldolgozás: inkább arra törekedni, hogy
jellemünk fejlődjön, mintsem hogy gyorsabb tempóban éljünk; több mindent átélhetünk
azáltal, ha elmerülünk a dolgok mélységében; teljesítménynövelés természetes úton, saját
erőből.

Feloldás: megtapasztalni azt a fajta létezést, ahol a sebesség és a tökéletes
nyugalom eggyé válik.

Ősprincípium: Neptunusz/Uránusz-Mars.

MDMA (ecstasy, adam és egyéb diszkódrogok):

Tüneti szint: megnyitni a szívcsakrát, hogy ily módon élhessük át a szeretetet,
szerelmet (a célba érés érzése); a lelki „onánia” egyik formája; veszélyei:
a vérkeringés összeesése, amely akár halálos kimenetelű is lehet, ez akkor következik be, ha
fizikailag túlterheljük magunkat, mozgunk, és közben nem iszunk eleget (gyakori
jelenség ez a diszkókban, ahol szinte olcsóbb az ecstasy, mint az ital).

 

Feldolgozás: természetes utat találni a szív kinyitására; valódi kapcsolatokat
teremteni; közösségben és szolidaritásban élni.

Feloldás: megtapasztalni „a mindenséggel való eggyé válás” érzését, egy másik ember,
illetve a világ iránt érzett szereteten keresztül; megtapasztalni az egységet. Ősprincípium:
Neptunusz-Vénusz/Nap.

Válium és más (eredetileg) receptre kapható drogok (az ún. „mother’s line
helper”, altatók, nyugtatók, illetve teljesítménynövelő szerek):

Tüneti szint: a drogtól függően: elmenekülés a mindennapi valóság elől (Fluctin),
hangulatserkentő (Lexotanil), teljesítménynövelő (Kaptagon); félelmek leküzdése (Válium);
veszélyek: részben magas függőségi potenciál; álbiztonságba ringatjuk magunkat, miután
orvosoktól kapjuk a függőségünk kielégítésére a szereket.

 

 

Feldolgozás: megtanulni
igényesebb módon, saját erőből kezelni a problémáinkat.

Feloldás: saját erőből
megtapasztalni a szerencsét és a boldogságot az életünkben; az élet nehézségeit saját
erőből és kötelezettségeinket vállalva megoldani; a nehézségekkel való küszködés és az
azonnali segélykiáltás helyett az életút akadályait természetes feladatoknak és kihívásoknak
tekinteni; a segítséget elsősorban önmagunktól várni, és csak azután másoktól, de semmi
esetre se kémiai úton ható drogoktól.

Ősprincípium: Neptunusz-Merkúr.

Cannabisszármazékok (hasis, marihuána):

Tüneti szinten: álomba ringató védettségérzés; menekülés a rideg valóság elől; a zene és az
érzelmek érzékelésének növelése; hangulatjavítás; mesterséges öröm megélése (lásd:
idétlen röhögőgörcsök kialakulása a drogfogyasztás következményeként); oldja a nyelvi
gátlásokat; veszélyek: kevésbé okoz függőséget, de szociális széthulláshoz vezethet,
amelyet azonban szeretnek fordítva értelmezni; az egyébként szilárd, belső lelki mag
„felpuhul”: a személyiség egyre hervadtabbá, motiválatlanabbá és akaratgyengébbé válik
(a létet már csak mint puszta szenvedést érzékeli).

 

Feldolgozás: megtalálni a védelmet az emberek között; felszabadult közösségi rituálék
kialakítása (a „füves cigi”, „spangli” körbeadása hasonlít az indiánok békepiparituáléjára);
éber tudatossággal fejleszteni érzékenységünket; gyakorlatok a valósággal való
konfrontációra; az élet intenzitását természetes módon növelni (p1. érdekes munkával).

Feloldás: megtapasztalni a valódi biztonságot; a világ csodáit józanul is meglátni, és
örömet lelni bennük.

Ősprincípium: Neptunusz-Neptunusz-Hold.

Pszichedelikus drogok (LSD, meszkalin, varázsgomba „hippidrogok”):

Tüneti szint: megpróbálni betörni a transzcendentálisba; más tudatállapotokba kerülni
(„képbódulat”); keresni az igazi, belső valóságot; a végső igazságba való beavatás vágya; a
hirtelen, váratlan át-, illetve betörés az ismeretlenbe pszichotikus (árny)tapasztalatokat
okozhat (horrortrip); kalandkeresés a felnőtté válásban; veszélyek: nagyon csekély esély a
függőségre, mindazonáltal pszichotikus képek megélését válthatja ki, amelyek elválasztanak
a saját árnyékunktól, és elzárják az utat egy őszintébb és (hosszú távon) hatékonyabb, ám jóval nagyon erőbedobást követelő élet elől.

 

Feldolgozás: meditációs gyakorlatok a saját akarattal és odaadással elért, és ezért őszintébb
eredmények elérése érdekében; megtanulni türelmesnek lenni, amíg el nem jutunk arra a
szintre, hogy a várva várt tapasztalatokat ajándékként kapjuk; pszichoterápia az árnnyal
való megbarátkozás érdekében, mielőtt még az sújtana le ránk váratlanul különböző
pszichedelikus-horrorszerű élmények képében; meditáció és lelkigyakorlatok annak
érdekében, hogy a saját archetípusos lelki képeinket őszintébb és megfelelőbb módon
élhessük át; a későn érő hippitípusnak: keresni a felnőtté válásba való beavatást.

Feloldás: az igazi beavatási élmény megtapasztalása.

Ősprincípium: Neptunusz-Uránusz-Jupiter.

Forrás: Ruediger Dahlke: A betegség, mint szimbólum.

Képek: Pinterest.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.